เกี่ยวกับค่าขนส่ง

อัตราค่าขนส่งและระยะเวลา

ประเภทการขนส่ง

 ราคา

ระยะเวลาจัดส่ง

หมายเหตุ

การขนส่งแบบธรรมดา  350 บาท ภายในระยะเวลา
ก่อนวันที่ลูกค้าต้องการใช้
 บริษัทขนส่ง
เฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
การขนส่งแบบธรรมดา
(ล่วงหน้า 5-7 วันขึ้นไป)
สั่งซื้อครบ 4,000 บาท

ฟรี
ภายในระยะเวลา
ก่อนวันที่ลูกค้าต้องการใช้
บริษัทขนส่ง
เฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
การขนส่งเอกชน คิดตามน้ำหนัก ประมาณ 2-3 วัน (กรุงเทพฯ)
ประมาณ 3-4 วัน (ต่างจังหวัด)
 ขนส่งผ่าน ขนส่งเอกชน
จัดส่งทั่วประเทศ
การขนส่งแบบด่วน  400 บาท ประมาณ 1- 2 วัน เฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

* หมายเหตุ
– อัตราการขนส่งแบบปกติ จะคิดราคาเหมารวม 350 บาท ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
– ฟรี! ค่าจัดส่ง เมื่อมียอดการสั่งซื้อครบ 4,000 บาทขึ้นไป เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น
– อัตราการขนส่งเอกชน จะคิดตามน้ำหนักสินค้า โดยไม่คิดตามระยะทาง
– อัตราการขนส่งแบบด่วน จะคิดราคาเหมารวม 400 บาท ผ่าน Messenger ของบริษัท
– เวลาทำการ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30-17.00น.
– การันตีสินค้าทุกชิ้นมีความปลอดภัย ครบจำนวน ไม่แตกหัก สำหรับการขนส่งทุกประเภท