เครื่องไทยธรรม,ดอกไม้ธูปเทียน ตามจำนวนพระสงฆ์

เครื่องไทยธรรม,ดอกไม้ธูปเทียน ตามจำนวนพระสงฆ์