โต๊ะหมู่บูชา ,อาสนะหลุยส์อย่างดี. บาตรน้ำมนต์,ชุดเจิม

โต๊ะหมู่บูชา ,อาสนะหลุยส์อย่างดี. บาตรน้ำมนต์,ชุดเจิม